Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και της ΕΛΜΕ στη δράση «Χριστούγεννα για όλους: Δωρίζω- Χαρίζω - Γιορτάζω»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Φλώρινας, από κοινού στηρίζουν και συμμετέχουν στην κοινωνικο-ανθρωπιστική δράση «Χριστούγεννα για όλους: Δωρίζω - Χαρίζω - Γιορτάζω» της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας.

Παρακαλούνται με μέριμνα των διευθυντών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φλώρινας να ενημερωθούν καθηγητές, γονείς και μαθητές προκειμένου να συγκεντρωθούν είδη ένδυσης (ρούχα, παπούτσια), παιχνίδια, γραφική ύλη και βιβλία, καινούρια ή μεταχειρισμένα, καθώς επίσης και τρόφιμα ή άλλα χρήσιμα είδη που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συγκέντρωση των παραπάνω ειδών πρέπει να γίνει από 25 Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνέχεια τα είδη θα παραληφθούν από τις σχολικές μονάδες με μεταφορικό μέσο της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας.

Δ.Δ.Ε. Φλώρινας και Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου